Den svenska familjebilen som kom i produktion efter andra världskriget men Volvo presenterade PV444 modellen för första gången på Kungliga tennishallen i Stockholm 1944.

Historian bakom

Volvo PV betäcknar de utseendemässigt nära nog identiska modellerna PV444 och PV544. Den första modellen som visades första gången 1944 på Kungliga tennishallen i Stockholm, kom först 1947 för att sedan hålla i sig fram till 1965 med variationer i modellen fast karosserimässigt identisk.

Det hela började under andra världkrigets början då Volvo beslutade att en mindre folkbil skulle byggas för att säkra företagets tillväxt. Den begränsade råvarutillgången under kriget ledde till att man ville att bilarna skulle vara mindre och bränslesnåla. Volvos möjlighet att massproducera bilar med löpande band bidrog till succén och produktionen kunde tillgodose befolkningens bilbehov. Trots att man introducerade PV444 redan 1944 så var det först 1947 som modellen blev tillgänglig, till stor del beroende på materialbristen efter kriget. PV444 var den första bilmodellen med självbärande kaross ifrån Volvo. För att studera konstruktionen av självbärande karosser så köpte man in en Hanomag 1300 årsmodell 1939 och man kan inte undgå att se likheterna mellan Volvo PV och denna Hanomag.

Den först modellen som då blev tillgänglig 1947 hade en 1400cl, 4 cylindrar B4B motor, en motor som skulle användas fram till 1955. B14A, B16A och B16B var de kommande modellerna som använder efter 1957.

Det var 1958 som PV444 produktionen avtog till förmån till PV544. Till de yttre skillnadera mellan modellerna kan nämnas, en hel, kurvad framruta, bakrutan förstorades. Till de inre: 4-växlad låda, ändrad förarpanel. Den nästa stora ändringen kom 1962 och den då välbeprövade B16 motorfamiljen fick ge vika till förmån till den krafigare B18 (A och D modell) som först utvecklades till P1800 sportbilsmodellen. Det var också ifrån den här modellen som man ändrade ifrån 6 till 12 volts elektriskt system.

PV544 produktionen skulle fortsätta ytterligare några år fram till 1965 då man producerat 440000 bilar under 18 år.